ProCoach

Ørvadbrovej 35
8600 Silkeborg

Tlf: 86 85 50 48
Mobil: 26 70 50 48
E-mail: info@procoach.dk

Kerneområder

Strategiudvikling

"En overordnet afklaring samt tilrettelæggelse af en række fremgangsmåder og aktiviteter"

Vi benytter en række anerkendte analyse- og beslutningsværktøjer. Oftest er vi med helt fra afklaringsfasen til indførelsen af strategien samt den efterfølgende opfølgning. Vi har fokus på, at strategien og udviklingen skal være synlig og i videst mulige omfang involvere alle i virksomheden.

Produktivitetsudvikling

Hos ProCoach har vi mange års erfaring i, at initiere, implementere og forankre produktivitetsudviklingen hos mindre og mellemstore produktionsvirksomheder. Vores forbedringsværktøj ProAct 360 sikrer processen.

Vi øger virksomhedens produktivitet gennem højere effektivitet, mindre spild, bedre udnyttelse af virksomhedens ressourcer og et rationelt flow.

Den metode vi anvender under implementeringen sikrer, at virksomheden bi-bringes en række praktisk anvendelige færdigheder, samt at læringen efterfølgende fastholdes. Derved skaber vi grundlaget for yderligere løbende forbedringer i virksomheden. Metoden underbygges af anerkendte økonomistyrings- og produktionsledelsesværktøjer. 

Ledelse og kommunikation

"God ledelse og effektiv kommunikation hænger sammen"

Du sidder på enorme mængder af uudnyttede ressourcer. Hvordan får du dem frigivet? Og hvordan kommunikerer du effektivt?

Vi udvikler dine og dine nøglemedarbejderes ledelseskompetencer, herunder kommunikationsformen og samarbejdsrelationerne i organisationen eller teamet. Mange gange er behovet for og målet med udviklingen afledt af arbejdet med strategien. Thomas Team Analyse er bl.a. en af de metoder vi anvender. Vi arbejder både individuelt og på gruppe niveau. Vi har i flere virksomheder gennemført kursusrækker i kurserne: Effektiv kommunikation, Mødeledelse, Præsentationsteknik samt Problemløsningsteknik.

Coaching

"Afklaring og handling"

Coaching er en målrettet og struktureret samtale i forhold til ønsket om en faglig eller personlig udvikling. Vi tager oftest udgangspunkt i en personlig Thomas PersonProfilAnalyse. Personlige målsætninger samt handle- og træningsplaner er en del af coachingsforløbet Vi coacher hovedsagelig indenfor områderne: Karriere, Ledelse, Salg og personlige mål.

Vækstgruppe og sparring

" Erfarne og engagerede deltagere - en stor inspirationskilde"

Vi har i ProCoach flere års erfaring i etablering og drift af videns og vækstgrupper. Grupperne opstartes omkring et fælles emne og fungerer så længe behovet er til stede. Gruppen er ikke nødvendigvis branche- eller fagopdelt. Mødefrekvens og arbejdsform afhænger af formålet.

Virksomhedsrådgivning ved konsulent Sten Erhardsen

Løste opgaver

Vi har samlet en række eksempler på nogle af de opgaver ProCoach har løst i nogle cases.

Disse cases dækker over flere af vores kompetenceområder, og de kan findes her:

Case om Strategiudvikling
Case om Produktivitetsudvikling
Case om Org./lederudvikling
Case om rekruttering
Case om coaching og sparring
Case om vækstgrupper