ProCoach

Ørvadbrovej 35
8600 Silkeborg

Tlf: 86 85 50 48
Mobil: 26 70 50 48
E-mail: info@procoach.dk

Problembehandling

Formål

At sætte kursisten i stand til at kunne analysere sig ind til kernen i en problemstilling, og derfra – alene eller sammen med andre – at gennemføre en struktureret og kreativ problemløsning, som munder ud i en brugbar implementeringsplan.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der ofte står over for problemstillinger, som de – alene eller sammen med andre - er ansvarlige for at løse.

Indhold

Kurset indeholder følgende hovedelementer:

Tid

Kursets varighed er 8 timer inklusiv pauser. Kurset bør gennemføres i et forløb. Kurset kan dog - hvis ønsket – deles op i 2x4 timer. Afstanden mellem de to kursusdele bør i dette tilfælde ikke strække sig ud over 14 dage.

Underviser

Konsulent Bjarne Møller, ProCoach Bemærkninger: 1. Kursisten vil forud for kurset få tilsendt forberedelsesmateriale, hvori det fremgår, at kursisten bedes medbringe et uløst problem fra kursistens dagligdag. Dette uløste problem vil kursisten under kursusforløbet få lejlighed til at gennemarbejde – alene og sammen med andre. Desuden vil det tilsendte materiale indeholde øvrige praktiske forhold vedrørende kurset.