ProCoach

Ørvadbrovej 35
8600 Silkeborg

Tlf: 86 85 50 48
Mobil: 26 70 50 48
E-mail: info@procoach.dk

Coaching

Formål

At sætte kursisten i stand til at kunne anvende coaching til udvikling af sig selv, andre samt den organisation, som man er en del af. Endvidere har kurset også til formål at give kursisten forståelse for begrebet feedback.

Målgruppe

Kurset henvender sig specielt til alle, der har et ledelsesansvar.

Indhold

Kurset indeholder følgende hovedelementer:

* Ordforklaring:

Ved steril coaching menes:
En situation, hvor alle parter er forberedt på, at coaching anvendes, som udviklingsredskab. Eksempelvis en planlagt medarbejderudviklings-samtale.

Ved en ad hoc. coaching menes:
En pludselig opstået situation, hvor coaching med fordel kan anvendes, som udviklingsredskab.

Tid

Kursets varighed er 6 timer inklusiv pauser. Kurset bør gennemføres i et forløb.

Underviser

Konsulent Bjarne Møller, ProCoach

Bemærkninger

1. Kursisten vil forud for kurset få tilsendt praktiske forhold vedrørende kurset.