ProCoach

Ørvadbrovej 35
8600 Silkeborg

Tlf: 86 85 50 48
Mobil: 26 70 50 48
E-mail: info@procoach.dk

Organisations og lederudvikling

Siden er under konstruktion

Gennemført opgave

Produktionsafdelingen i en vestjysk virksomhed var, grundet dårlig fungerende samarbejde, meget ineffektiv.

Resultaterne var både internt i afdelingen/virksomheden og eksternt i forhold til kunderne meget ringe. Samarbejdet i afdelingen var præget af ”kasse-tænkning”.

Medarbejderne samarbejdede kun i mindre omfang uden for deres respektive ansvarsområder. Hvis man så et problem, der ikke klart var ens ansvar ”så man ofte blot den anden vej”.

ProCoach udarbejdede en ThomasTM PersonProfil på alle medarbejderne i afdelingen. Efterfølgende fik alle en personlig feedback med fokus på personlige styrker og svagheder.

Det lykkedes gennem PersonProfilerne positivt, at ”holdningsbearbejde” medarbejdernes accept af hinandens styrker og svagheder, både på det personlige plan og i forhold til teamets nødvendige samarbejde og dermed dets succes.

På et samarbejds-seminar udarbejdede ProCoach sammen med afdelingen et fælles ”regelsæt” for ”God kollegaskab og samarbejde”. Der blev planlagt faste afdelingsmøder. MUS blev indført. I stedet for ”kasse-tænkningen” blev der nedsat tværfaglige ”proces-teams” med kompetence og ansvar.

Senere i forløbet forestod ProCoach, ud fra teamets profiler og kompetencer, rekrutteringen af 2 nye medarbejdere til afdelingen. Sideløbende blev afdelingen to øverste ledere coachet i forhold til udarbejdelse af eget ledelseskoncept.