Personlig coaching


Personlig coaching

Sådan skaber du forandring i dit liv!

Hos ProCoach arbejder vi ud fra en undersøgende og proaktiv praksis. Overordnet set er det primære fokus, at flytte dig fra passivitet mod aktivitet. Den personlige coaching tager typisk sit afsæt indenfor tre hovedområder:

 

  • En vane eller adfærd du ønsker at ændre - måske et mål du ønsker at opnå.
  • En problematik eller situation, der begrænser, fastlåser eller direkte skader dig. dig.
  • Et nysgerrigt ønske om, at lære dig selv bedre at kende gennem større selvindsigt. Sætte en ny standard for dig selv. Udnytte dit potentiale mere succesfuldt.

 

Gennem større selvindsigt og forståelse opnår vi en selverkendelse, der i coachingen er første skridt på vejen mod handling. Og afledt heraf skaber handlingen en forvandling.

Vi arbejder udfra nedenstående performance coachingmodel i 5 faser. Vi bruger bl.a Thomas TEIQ - Emotionel Intelligens (Trait Emotional Intelligence Questionaire) til at afdække dybere personlighedstræk for større personlig indsigt og forståelse og dermed afdækning af mulige coping-strategier (handlemuligheder)

ProCoach Performance Coaching Model

I forløbet spiller konkret aktivitet og træning en vigtig rolle. Det er når vi handler vi flytter os. Vi opnår vigtig og nødvendig læring til den videre udvikling. I forhold til aktivitet og læring, arbejder vi efter ProCaoch Coaching & Træningsmodel, Systemisk Selvkonfrontation. Det er en anerkendende og positiv coachingform, hvor kun du bestemmer, hvilken læring du vil fastholde og hvilken læring du vil udvikle i forhold til dit mål. Du kan se modellen herunder.

ProCoach Coaching & Træningsmodel

Systemisk Selvkonfrontation

"Gamle vaner har lange rødder"!

Personlig coaching

Følg vores Facebookside og få tips, indspark og motivation til din udvikling!

"Handling skaber forvandling"

"Kvaliteten af ens liv afhænger af kvaliteten af de spørgsmål vi stiller os selv"

 


Jack Welsh

Som din personlige coach vil jeg:

 

- udforske og afdække dine muligheder

 

- opstille en plan, der leder dig mod målet

 

- hjælpe med at fjerne sten på vejen

 

- gå sammen med dig på vejen mod målet

 

- motivere dig når behovet opstår

 

- udvikle dit selvværd og positive selvbillede

 

- lytte med respekt og tilbyde dig feedback

 

- udfordre dig mod nye muligheder

ProCoachMission:

"At skabe klarhed og handlekraft i eksekveringen af det nødvendige"

Senest nyt

 

- Er du leder? Så kunne "Din ledelsesvision" være noget for dig! Se under karrierecoaching, December 2018

- Følg vores facebook side og få tips og små indspark, December 2018

- Certificering TEIQ Thomas Emotionel Intelligens, September 2018

 

 

SiteLock

ProCoach

 

Ørevadbrovej 35, 8600 Silkeborg

 

Email: kontakt@procoach.dk

 

Telefon: +45 26 70 50 48

Copyright @ All Rights Reserved