LEAN


Team Six sigma - DMAIC træning

Derfor træner succesfulde virksomheder deres medarbejdere i fokuseret forbedringer af deres egen arbejdsplads. Det giver penge på bundlinjen og større konkurrenceevne!

Hos ProCoach har vi 3 årtiers erfaring med indførelse af medarbejdetdrevet performance- og ledelsessystemer i danske og internationale produktionsvirksomheder. Operationelle Forbedringsteams i produktionen, der målrettet arbejder med fokuseret forbedringer, ved brug af Six-sigma/DMAIC. Metoden, frigiver ofte store u-udnyttede medarbejderresourser og opnår markante "Breakthrough" resultater. Vi har fokus på aktiviteter og handling.

Fundamentet for vores DMAIC træning er et Nul Tab Mindset. Via aktiviteter kan og skal alt spild (tab) i virksomheden elimineres ved kilden. Resultatet ses ofte direkte på bundlinjen! Vi arbejder efter ProCoach model - Træning af High Performance Teams. 

Uddannelsen understøttes af ProCoach DMAIC-procesmanual. Manualen er modulopbygget og indeholder en komplet DMAIC-guideline med skemaer og projekt- og præsentationsredskaber. Tanken er, at I med den som udgangspunkt opbygger jeres egen håndbog med "best-practice" eksempler. Uddannelsen og træningen foregår i et afgrænset model-område, for derefter at blive skaleret og bredt ud i resten af virksomheden.

Procoach DMAIC guideline skemear projekt præsentationsredskaber håndbog best-practice uddannelsen træning virksomheden

Et forhold vi lægger særligt vægt i træningen er, at sikre at de opnåede resultater er vedvarende og stabile. Samt at de i mange tilfælde kan replikeres forholdsvis enkelt til andre områder i virksomheden, for der at skabe helt konkret værdi. Det lyder indlysende, men det er faktisk her langt de fleste har store udfordringer.

Vedvarende stabil replikeres resultater hands-on teamet aktiviter praktisk teori konkret
brancher miljøer medicinalindustri fødevareindustri kemikalieindustrien rentrumproduktion Cqmp gummibareproduktion

Sådan arbejder vi...

Vi arbejder hands-on sammen med teamet. Træningen i DMAIC metologien foregår med aktiviteter omkring et konkret forbedringsprojekt.

Hvilke brancher?

Vi underviser i alle miljøer og brancher. Vi har f.eks. også erfaring fra medicinal-, fødevare- og kemikalieindustrien. Herunder rentrumsproduktion/Cgmp. Derudover også gummivareproduktion.

Team Six sigma DMAIC træning forbedringsteams forbedringer mindset 30 års erfaring procoach guideline konkurrenceevne

Team Six sigma - DMAIC træning 

Instruktør Lærerprofil instruktør læreruddannelse hjemmeværnsskolen
Søren Instruktør Lærerprofil instruktør læreruddannelse hjemmeværnsskolen