Undgå fejlrekruttering


Sådan undgår du dyr fejlrekruttering!

En fejlrekruttering er en bekostelig affære for virksomheden! Den koster både spildt tid og penge, tabt omsætning og i værste fald fejl, der ender hos kunden.

Det betyder en fejlrekruttering
Mange virksomheder oplever det kan være svært at finde den rigtige medarbejder. Succesraten kan være lav med store konsekvenser til følge!
Det er vigtigt at den nye medarbejder hurtigt bidrager til virksomhedens produktivitet. Derfor har det indlysende store økonomiske konsekvenser, hvis medarbejderen ikke har de rigtige kompetencer. Man bruger samtidig uforholdsvis meget tid på oplæring og indkøring af den nyansatte, fordi man ikke har formået at målrette rekrutteringen mod de rette ansøgere. Det drejer sig også om, som virksomhed, at gøre sig synlig og attraktiv de rette steder i et presset ansøgermarked!
Personlighed spiller ligeledes en stor, ofte undervurderet rolle. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem den nyansattes personlighed, indstilling og jobbets krav til adfærd bliver det aldrig en succes. Både virksomhedens renomme hos kunderne, samarbejdet i virksomheden og omsætningen kan blive påvirket negativt.
Det betyder derfor meget at rekrutterer den rigtige medarbejder første gang!


Personlighed kontra faglighed
Der er et ”ordsprog” der siger; man hyrer på faglighed og fyrer på personlighed! Personligheden er altså vigtigt. I mange rekrutteringsprocesser bruger man desværre ofte uforholdsvis meget tid på det faglige indhold, og langt mindre tid på de personlige ”kvalifikationer”. Skal man undgå at fejlrekrutterer er det derfor vigtigt tidligt i processen at definerer, hvilken personlighed der vil være ideel i jobbet. Både nu og i nærmeste fremtid.


Hvordan får man den rette person ansat?

Først og fremmest kræver det et grundigt forarbejde. Hvilke arbejdsopgaver skal personen varetage? Kræver disse opgaver specielle personegenskaber eller adfærd? Hvilket team skal personen indgå i? Hvordan er chefen? Blot nogle af de relevante overvejelser.

En struktureret og veldokumenteret måde at få omsat alle disse overvejelser til personlighedstræk på, er at anvende en Thomas Jobkravprofil. Med en Jobkravprofil i hånden har man helt konkrete personlighedstræk man kan bruge i f.eks. en stillingsannonce og ved efterfølgende samtaler med ansøgere til jobbet. Samtidig kan mulige nye medarbejdere testes på deres personlighed op imod dette jobkrav med en Thomas PPA. Man får dermed et helt konkret billede af match mellem job og ansøger.
Derudover har vi alle forskellige motivationsfaktorer, måder vi handler på i en given situation, fortrukken adfærd for at få succes og persontyper vi i team – eller ledelsessammenhænge fungere bedst med. Alt dette er vigtigt viden i en rekrutteringsproces!

thomas personlighedstest personprofilanalyse personlig indsigt

Den strategiske opgave ved en rekruttering:


      • Tilrække de rigtige
      • Udvikle til bedre match
      • Fastholde de bedste
persontyper team flexrekruttering ansættelsesfejl kvalifikationer karaktertræk jobbeskrivelse samarbejde arbejdsgruppe