Team Six Sigma - DMAIC Team læs mere


Model for DMAIC træning

Vi arbejder efter nedenstående model - Træning af Fokuserede Forbedrings Teams. 

Træning af Fokuserede Forbedrings Teams

p-DMAIC-r 

 • p -  praktisk forberedelse
 • D - definer problemet
 • M - mål problemet
 • A - analyser problemet
 • I  - implmenter løsning på problemet
 • C - check at problemet ikke opstår igen
 • r - repliker løsningen til andre områder 

Fundamentet for vores DMAIC træning er et Nul Tab Mindset. Via aktiviteter kan og skal alt spild (tab) i virksomheden elimineres ved kilden. Ofte ser vi at man over tid acceptere et kalkuleret spild. Man regner det ind i kostprisen, og glemmer det der efter! I de fleste virksomheder ligger der her et stort glemt potentiale! Og resultatet ses ofte direkte på bundlinjen! 

Team Six sigma - DMAIC træning 

         Som jeres DMAIC træner vil jeg:


 • Udvikle og fastholde et Zero Loss Mindset hos jer
 • Inspirerer jer v.h.a. konkrete "best practice" eksempler  
 • Motivere til stadig større medarbejderinvolvering. Mål - 100% 
 • Hjælpe jer til at gøre brug af fakta og data
 • Sikre at processen er kundedrevet
 • Uddanne projektledere til selv at kunne
 • Lære jer at sætte det rette team til opgaven
 • Uddanne jeres produktionsfolk til selv at kunne
 • Udvikle samarbejdet ved brug af tværfaglige teams