Job og karriere coaching


Job & Karriere coaching

Sådan booster du din karriere og får den succes i dit arbejdsliv du fortjener!

Karrierecoaching

Med udgangspunkt i dine ønsker vedrørende job og karriere, afdækker vi sammen dine muligheder, styrker og udviklingsområder. Vi lægger sammen en plan for de nødvendige tiltag i forhold til vejen mod ønskejobbet eller for større glæde, succes og gennemslagskraft i det job du har. Vi bruger bl.a. Thomas DISC PPA til at afdække dit foretrukken arbejdsmiljø og adfærd, dine styrker samt udviklingsområder. Andre karriereværktøjer som f.eks. Thomas 360 eller Thomas TEIQ kan efter behov bringes i anvendelse. 

Et karrierecoachingforløb er kort sagt en match-plan for din nuværende og fortsatte karriere. Programmet henvender sig både til dig som har ledelsesansvar, med de udfordringer, der knytter sig hertil og til dig som ønsker en fremtidig karriereudvikling og plan. Work-life-ballance er ofte et væsentligt element i planen.

Job & Karriere match

Job karriere match mentorforløb karrierecoaching karriereskift kompetenceudvikling Jobsøgningsstrategi ledelse virksomhed

Forløbet kan også indeholde konkret hjælp til udarbejdelse af ansøgning, CV m.v. Ligeledes kan assesment og træning af jobsamtale, og eventuelle personlige barrierer og udfordringer i forbindelse hermed, være inkluderet. Som rekruteringskonsulent for mine kunder ved jeg, hvad der vægtes i forbindelse med en ansættelse.

 

Din ledelsesvision - et konkret forløb specielt for dig der har ledelsesansvar

Hvad er din vision som leder? Hvilke mål og indstatsområder er vigtige for dig? Hvem er dine vigtigste aktører du skal inkludere i dit ledelsesfokus? Og hvordan breder du din ledelsesvision ud og styrer din organisation mod dine mål? Det er nogle af de ting vi behandler i forbindelse med udarbejdelsen af din personlige ledelsesvision.

 

I ledelsesvisionen arbejder vi praktisk med din lederstil. Vi fastlægger vi dine ledelsessmæssige mål og nøgle indsatsområder. Vi udvikler og træner dine ledelseskompetencer så du mere målrettet bringer dine styrker og potentialer i anvendelse. Hertil anvender vi bl.a. Thomas HPTI testen. Ledelsesvisionen er en helt konkret plan med aktiviteter og tidsstyring som du direkte kan omsætte til handlinger og målbare resultater.

Ledelsesvision roadmap interessent analyse Krav forventninger Eksekveringplan Udviklingstiltag vision ressourcer udvikling

Mentorforløb - for dig, der har brug for ekstra støtte og en specialiseret indsats

Vi sammensætter indholdet af mentorforløbet udfra din helt specielle situation. Da vi har en bred kontakt til erhvervslivet kan vi i flere tilfælde direkte etablere den kontakt, der kan udvikle sig til varig beskæftigelse. Kontakt os for nærmere information og for at aftale et gratis møde, hvor vi kan afklare dine behov og muligheder.

Job karriere coaching karrierecoaching ledelsesvision ledelsesansvar mentorforløb jobansøgning

Job & Karriere coaching

Som din personlige karriere coach vil jeg:

 

- udforske og afdække dine muligheder

 

- opstille en plan, der leder dig mod målet

 

- hjælpe med at fjerne sten på vejen

 

- gå sammen med dig på vejen mod målet

 

- motivere dig når behovet opstår

 

- udvikle dit selvværd og positive selvbillede

 

- lytte med respekt og tilbyde dig feedback

 

- udfordre dig mod nye muligheder

 

 

Silkeborg Århus kontakt coaching konsulent rådgivning erfaring kompetencer Midtjylland erhverv uddannelse