Strategiudvikling


Strategiudvikling & implementering 

"Derfor er den bedste måde at spå om fremtiden på; selv at skabe den" 

Virksomhedens strategi er kort sagt den langsigtede plan som virksomheden lægger for at nå fremtidige mål. Ordet Strategi kommer af det græske ord strategia (hærledelse). Strategien indeholder aktiviteter,der skal lede og guide virksomheden ind i et fremtidigt marked. Et marked med muligheder, men også med fjentlige trusler og udfordringer. Planen er derfor mere at betragte som en slagplan, hvor implementeringsprocessen (taktikken) er mindst ligeså udslagsgivende for succes som virksomhedens interne strategiske overvejelser.

 

Vi faciliterer den strategiske proces efter nedenstående model. Vores fokus er at omsætte strategien til en fremtidig adfærd, der gennem handling (aktiviteter) skaber forvandling (de strategiske mål)

Fra strategi til adfærd...

strategi adfærd diagnosen formål mission eksekveringplan Strategiprocessen - the roadmap
Strategiudvikling implementering plan organisatorisk forandring fremtidige mål

Strategiudvikling &

implementering 

Forskningen siger...

 

  • kun 67 % af SMV'er har en
  • nedskrevet strategi!
  • Kun 14 % af medarbejderne i virksomheder, der har en strategi, forstår strategien!
  • 60 % af strategier bliver ikke eksekveret succesfuldt!

 

Silkeborg Århus kontakt coaching konsulent rådgivning erfaring kompetencer Midtjylland erhverv uddannelse